Studirati u inozemstvu!


Pripravna za moj semestar sam došla u Zadar. Bila sam jako gizdava, da morem govoriti hrvatski i vesela, da se morem s ljudi sporazumiti. Kad sam došla tamo, sam ali doživila malo presenećenje. Uglavnom su mislili da se pominam „po hrvatsku“, ali neki ljudi su me gledali s velikimi o
či, kot da sam došla iz nekog filma. Pitali su me, jeli sam došla iz 19. stoljeća, jer da “pričam kao neka baka”! (: Zato me je Elena, moja mentorica, naučila standardni hrvatski jezik, a ja nju nimški i naš gradišćanskohrvatski jezik.

Živila sam u študentskom domu blizu sveučilišća. Študenti u domu su bili jako ljubezni i su mi pomogli u svakoj situaciji. U hiži sam bila s divojkom iz Poljske. Koč-toč sam kuhala u domu i priredila s Elenom dobar objed. U Hrvatskoj država plati študentom čuda pinez za jilo, to znači, da študenti moru kupiti jilo u menzi jako lakocjeno. Skoro svaki dan sam s Elenom i s prijateljicami iz Nimške i Ugarske išla jist u menzu med predavanji. Pohodila sam čuda predavanj, kot naprimjer Grafika, Kinezijološka kultura, Djeca s posebnim teškoćama, Hrvatski jezik, Baština i Matematika. Sva predavanja su bila na Hrvatskom jeziku, samo Matematiku sam pohadjala na engleskom. Profesorice i profesori su bili jako ugodni i ljubezni. Pomagali su mi kad sam imala pitanj ili neke teškoće. Skupa s jednom profesoricom i sa študenti sam isto pohodila Arheološki muzej, Narodni muzej i Muzej benediktinskog samostana. U drugom predavanju sam se naučila kako morem analizirati dicu s posebnimi teškoćami i njim pomoći u podučavanju.

Najlipše mjesto u Zadru su “Morske orgule” i “Polazak sunca”. Čuda večerov sam sidila uz morje, poslušala orgule i gledala sunce kako se polako zgublja za brigi. Druge znamenitosi su crikva “Sv. Donat”, Katedrala, Forum, “Trg pet bunara”, Narodni trg i štatua “Špiro” uz morje pred sveučilišćem. Sve u Zadru se more piše dostignuti. Skoro svaki dan sam pila kavu s prijateljicami u nekom drugom kafiću. Piti “dugu kavu” je posebnost Hrvatov. Stari grad ovoga maloga varoša s oko 75 000 stanovnikov će mi još dugo ostati u spominku.


Pohodila sam i druga prekrasna mjesta: Zagreb u adventu, Vrankso jezero, varoš Nin, Otok srca i otok Ugljan, nacionalne parkove Paklenica i Plitvi
čka jezera. Sklopila sam prijateljstva s ljudi iz cijele Europe. Ja preporučujem svakomu, da se študira bar jedan semstru u inozemstvu! Nikada neću zabiti moj semestar u Zadru!
Bericht in deutscher Sprache....

excluziveporno.com