Instituto le forschinipeske taj le multiprofesijonalisirinipeske

O instituto le forschinipeskere entviklinipeske taj le multiprofesijonalisirinipeske pomoschinel le entviklinipeske le forschinipeskere keripendar le sikajaschendar la Pedagogischi Utscha Ischkolatar Burgenland. Pomoschago uschtiden o usegejiptscha use nacijonali taj internacjionali kongrestscha taj mulatintschage, visenschoftlichi kvalificirinipeskere butja le kolegkijendar taj kolegendar, khetan butschalinipe le forscherkijenca taj forscherenca ando entviklinipeskero khetanipe sud-ost taj te avre austritike taj internacijonali teriteri sikadipeskere khera.

O instituto organisirinen schpecifischi koji uso bajder entviklinipe le forschinipeskera ekspertisatar, use arparujiptscha pedar forschinipeskere- taj entviklinipeskere projekti akaral
taj upro likeripe la kvalitetatar ando visenschoftlichi procestscha (forschinipeskere aunrodiptscha, palvakeripeskere procestscha taj barikane bajder sikadipeskere programtscha) dikel.

O instituto le forschinipeskere entviklinipeske taj le multiprofesijonalisirinipeske mindig o fochiskero papruschengero nevipe phpublico ari del taj te jefkar ando bersch jek forschinipeskero di mulatinel, kaj o arparujipe maschkar o sikajaschtscha le cile fochiskere thanendar usi tema forschinipe angle tradim te ol taj jek bulhi forschinipeskeri kultura te etablirinel.  

Ando gondo le multiprofesijonalisirnipestar entviklinel taj organisirinel o instituto andi khetani buti la sikadipeskera direkcijonaha Burgenland pekamle arsiklipeskere- taj bajder siklipeskere koji le pedagogkijenge taj pedagogenge.