Schtudijum

IPedagogischi Utschi Ischkola Burgenland andi khetani buti la katolischi-tejologischi fakultetaha la Karl-Franzens-universitetaha Gereci taj la khangerakere Pedagogischi Utschi Ischkolaha la diöcesejatar Graz-Seckau o schajipe use jek arsiklipe ojs religijonakeri meschterkija/religijonakero meschteri ando khetano Bachelor-taj masteriskero schtudijum ando entviklinipeskero khetanipe sud-ost, del.

So ada butschol?

Katholische Religionspädagogik studieren... (pdf)
Folder Unterrichtsfach Katholische Religion (pdf)
Religionslehrer_in werden (pdf)

Utschi ischkolakeri ora uso use mukipe kaj o katolischi religijonakero sikajipe tel likerdo schaj ol

Aja utschi ischkolakeri ora uso schtudentscha taj absolventscha/absolventkiji le Bachelorschtudijumistar ando than la primar schtufnatar taj le Bachelor schtudijumistar sikajipe sekundar schtufn sikadipe (SekAB) ando entviklinipeskero khetanipe sud-ost, pe irinel.
Ada kvalificirinel ando khetan hejnginipe le Bachelor schtudijumiha anto than la primar schtufnatar taj le Bachelor schtudijumiha sikajipe sekundar schtufn sikadipe, o use mukipe kaj o katolischi religijonakero sikajipe tel likerdo schaj ol

Modulübersicht (PDF)

Utschi ischkolakeri ora uso use mukipe kaj o masuno religijonakero sikajipe tel likerdo schaj ol

Cil adala utscha ischkolakera oratar hi o uschtidipe le use mukipestar upre cajt, kaj o masuno religijonakero sikajipe ando ischkoli tel likerdo schaj ol

Modulübersicht (PDF)

U. m. religijona r. k. - u. m. religijon mas.

Anmeldeformular (PDF)

Modulübersicht (PDF)

Ando cile modultscha fochiskero dschanipeskere taj te fochiskere didaktischi falati ande hi, save ande mindenfelitike, le mindenfelitike situacijonenge aun pasim, formtscha taj sikajipeskere mulatintschage prik bescharde on. Amen butschalinas/siklojas kompetencorijentirim, amen use amare terdschijiptscha aun gombosinas. Use adaj barikane siklipeskere thana rodas, a.s.: universiteta Zadar, Horvacko.