Religijonakeri pedagogik

O dschene le institutistar la religijonakera pedagogikake taj diversitetake la Pedagogischi Utscha Ischkolatar Burgenland ar pe bescharel le kontekstiha la kvalitetsicherungaha le religijonakere sikadipestar intensiv la planungaha, keripeha, lajtungaha taj evalujirung taj arsikadipeha-, bajdersikadipeha taj baider sikadipeskere mulatintschagenca le ando dijanst tertscharde  sar aungejime religijonakere meschterkiji, -meschtertscha.  Interkultureli sikadipe, i ökumene taj o flogoskere grupnengere tschibtscha le Burgenlandistar barikane aunpaschlariptscha hi. Tejologischi, religijonakere pedagogischhi taj fochiskere didaktischi phutschajiptscha las amen godschikan ando dikipe. Amen, amen ande bescharas  andi ischkolakeri seelsorge, gevoltprevencijona, andi koja seksujal pedagogik sar ando intereligösi dijalog taj ando phutschajiptscha „gender_diversity“. Pedar ada ari enviklinas amen  ojs dschene schpiritureli taj etischi bajder sikadipeskere seminartscha le meschterkijenge taj meschterenge uso katolischi
privatengere ischkoli taj le elementarakere pedagogkijenge taj elementar pedagogenge. Amare forschinipeskere pharipeskere punktscha paschlon ando koji religijonakeri pedagogik / duraunlikerdo siklipe, kompetencakeri orijentirung / adukcijion, filofisieren taj tejologisiren, bijografischi sklipe, esthetischi sikadipe sar marhengeri vodimi pedagogik taj phandli vodimi intervencijona.

Kontakto