Nyelvi Műhely

Burgenland történelme kitűnően szemlélteti, milyen lehetőségeket kínál a többnyelvűség és az interkulturális tanulás. Ennek következtében a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola a kétnyelvű oktatás, a többnyelvűség, valamint az interkulturális képzés elkötelezettje. A pedagógusok hatásos és eredményes támogatása érdekében elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra megteremtése. Ennek szellemében a 2008/09-es tanév kezdetével a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola a Burgenlandi Tartományi Iskolaszékkel kooperálva, az Oktatási Művészeti és Kulturális Minisztérium engedélyével és támogatásával három regionális szakdidaktikai nyelvi központot alakított ki, különös tekintettel a burgenlandi népcsoportnyelvekre. Ezek a decentrális Nyelvi Műhelyek helyszínt és infrasukturális feltételeket biztosítanak a pedagógiai munkacsoportok tevékenységének.

A Nyelvi Műhely feladata

  • regionális szakdidaktikai központ (elsősorban a népcsoportok részére)
  • munkacsoportok tevékenységének helyszíne
  • szakkönyvtár és médiatéka a burgenlandi népcsoportok kiadványai számára (elsősorban módszertani anyagok, tankönyvek és szakirodalom)
  • a burgenlandi népcsoportok talákozóinak és kooperációs rendezvényeinek helyszíne
  • új kiadványok bemutatásának helyszíne
  • továbbképzések és szemináriumok helyszíne
excluziveporno.com