Súlypontok

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola egyik fontos célkitűzése az oktatás és az oktatás folyamatának tudományos vizsgálata. A Kutatási és Fejlesztési Kompetenciacentrum feladata oktatáspolitikai szempontból jelentős pedagógiai témakörű nemzeti és nemzetközi projektek kezdeményezése és megvalósítása.

Új tanulási kultúra (individualizálás/differenciálás és kompetenciaorientáltság)

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola célja paradigmaváltást kezdeményezni azzal a céllal, hogy a tanításcentrikusság gyakorlata a tanulásközpontú pedagógia irányába mozduljon el. Az új tanulási kultúra a tanulási folyamat során a tanuló egyéni felelősségét hangsúlyozza. A kutatási és fejlesztési projektek individulizálásra és differenciálásra vonatkozó eredményei a pedagógusképzés fontos összetevőjét alkotják, melyek hatékony kiaknázása az iskolai gyakorlatban valósítható meg.

Többnyelvűség és interkulturális képzés

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola mint közép-európai tercier oktatási intézmény a nemzetközi színvonalú interkulturális nevelés elkötelezettje. Ezt a célt szolgálja a többnyelvűség és interkulturális nevelés alapelve, valamint a Kutatási és Fejlesztési Kompetenciacentrum keretein belül működő Nyelvi Műhely is. Burgenland történelmi és kulturális helyzetének következtében a pedagógusképzésben fontos szerepe van a népcsoportnyelveknek, a horvát, a magyar és a roma nyelvnek. A sokszínű oktatási kooperációk fontos összetevője a hallgatók és oktatók többnyelvűsége és mobilitása.

E-Learning és médiapedagógia

A konstruktivista tanuláselmélet értelmezése szerint a tanulás aktív, önvezérelt, konstruktív, szituatív, valamint szociális folyamat, mely folyamat sikerességét elősegíti az elektronikus médiumok használata. Az ehhez a területhez kapcsolódó kutatási és fejlesztési projektek célja, hogy ösztönzőleg hasson a pedagógusképzésre. A "Szövetségi Centrum Onlinecampus Virtuális Főiskola" és az "LMS Oktatási Szerver Burgenland" képezik a föiskola profiljának intézményi, személyügyi és technikai előfeltételeit.

Leitsätze

Leitsatz 1
Wir orientieren uns an einem Bildungsverständnis in der christlich-humanistischen Wertetradition. Diesem folgend trägt Bildung zur Entfaltung des Menschen und somit zur Befähigung zu selbstbestimmtem, verantwortungsbewusstem und solidarischem Handeln bei. 

Leitsatz 2
Unser Handeln ist von gegenseitiger Wertschätzung, Anerkennung und ergebnis-orientierter Dialogkultur geprägt. 

Leitsatz 3
Führung verstehen wir als dialogischen Prozess unter Förderung der Eigenverantwortung. 

Leitsatz 4
Wir stärken unsere Professionalität durch Reflexion, Teamarbeit und kollegiales Lernen. 

Leitsatz 5
Wir fördern einen integrativen Zugang und eine breite Teilhabe aller Bevölkerungsschichten hinsichtlich eines PH-Studiums und setzen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Studium, Familie und Beruf für Studierende bzw. von Beruf und Familie für das Lehr- und Verwaltungspersonal.

Schwerpunkte

Unsere Visionen, Strategien und Aktivitäten fokussieren in einem ganzheitlichen und innovativen Bildungsbegriff folgende Aspekte:

Schwerpunkt 1
Der Paradigmenwechsel von der Vermittlungs- zur Aneignungskompetenz auf Basis von Individualisierung und spezifischer Differenzierung führt zu neuer Lehr-, Lern- und Beratungskultur, die wir im nationalen wie internationalen Forschungsaustausch reflektieren und weitentwickeln.

Schwerpunkt 2
Im geografischen Zentrum Europas gelegen und mit dem historisch gewachsenen Erbe der Volksgruppensprachen Deutsch, Kroatisch, Ungarisch und Romanes ausgestattet, setzen wir in vielen unserer Tätigkeitsbereiche auf interkulturelle Bildung, sprachliche Diversität und transnationale Mobilität.

Schwerpunkt 3
Der Prozess des Lernens als aktiver, selbstgesteuerter, konstruktiver, situativer und sozialer Ablauf findet in verschiedenen Lernräumen statt (Architekturräume, Naturräume, virtuelle Räume). Im virtuellen Raum entwickeln und vernetzen wir gemeinsam mit  dem „Bundeszentrum Onlinecampus Virtuelle PH“ und dem „LMS-Team Bildungsserver Burgenland“ im Kompetenzfeld Medienpädagogik und E-Learning innovativ und forschungsbasiert.

excluziveporno.com