Kisebbségi Oktatásügyi Osztály

Nyelvi sokszínűség

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola a Többnyelvűség és népcsoportnyelvek súlyponti kínálatával a burgenlandi kétnyelvű oktatásügy igényeit elégíti ki. Ez leképezi a tartományra jellemző nyelvi sokszínűséget, valamint megfelelő teret és jelentőséget ad a többnyelvűségnek, az interkulturális tanulásnak és a kulturális diverzitásnak.
Egy nyelvi szakdidaktikai központ, amely különösen a burgenlandi népcsoportnyelvekre (a burgenlandi horvátra és a magyarra) összpontosít, támogatást nyújt a pedagógusoknak a kétnyelvű osztályokban végzett napi munkájukban. A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola úgynevezett „Nyelvi Műhelyében“ a népcsoportnyelvek tanítását szolgáló, tapasztalatokon alapuló, analóg és digitális oktatási anyagok (tovább)fejlesztése, terjesztése és kutatása zajlik.

Nyelvi Műhely

Burgenland története megmutatja, milyen lehetőségeket és mekkora potenciált nyújthat a többnyelvűség és az interkulturális tanulás. Ezért támogatja a Pedagógiai Főiskola a Többnyelvűség és népcsoportnyelvek súlypont választásával a burgenlandi kétnyelvű oktatásügyet.
Hogy hatékony és eredményes segítséget lehessen nyújtani a pedagógusoknak, szükség van a megfelelő infrastruktúrára. A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola ezért a Burgenlandi Oktatási Tanáccsal együttműködve a 2008/09-es tanév elején létrehozott egy regionális nyelvtanítási szakdidaktikai központot, különös tekintettel a burgenlandi népcsoportnyelvekre.
Ennek a Nyelvi Műhelynek a létrehozásával Burgenlandban megvalósult egy, a burgenlandi népcsoportok állandó pedagógiai munkaközösségeinek folyamatos munkáját, valamint a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola oktatásfejlesztési projektjeit támogató infrastrukturális lehetőség.

A Nyelvi Műhely szerepe:

  • regionális szakdidaktikai központ (különös tekintettel a népcsoportokra)
  • munkaközösségek tevékenységének helyszíne
  • szakkönyvtár és -médiatár a burgenlandi népcsoportok publikációival (elsősorban didaktikai anyagok, tankönyvek és szakirodalom)
  • a burgenlandi népcsoportok találkozásainak és együttműködési rendezvényeinek helyszíne
  • új kiadványok bemutatásának helyszíne
  • továbbképzések helyszíne

Ebben a Nyelvi Műhelyben folyamatosan készülnek új tananyagok, amelyek itt érhetőek el.

No Persons where found.