Rektorátus

A legjobb pedagógusokat a gyerekeink számára - ezt alapelvet követve kínál a Burgenlandi Alapítványi Pedagógiai Magánfőiskola (PPH Burgenland)  kutatással kísért képzést, továbbképzést, továbbá szakmai tanácsadást burgenlandi iskolák és óvodák számára. Az intézmény súlyponti területei, a digitalizáció, a többnyelvűség és interkulturalitás különös tekintettel a népcsoportokra, valamint a természet mint a tanulás tere tartományunk különlegességeit hivatottak erősíteni és továbbfejleszteni. Az online-oktatás fokozott alkalmazása lehetővé teszi, hogy - a nappali tagozatos képzési kínálataink mellett - dolgozóknak, illetve családtagot ápoló személyeknek is kínáljunk népiskolai tanítói, hitoktató pedagógus, kisgyermeknevelő bachelorképzést vagy mesterképzéseket.

A rektorátus gondoskodik - a vezetőséggel és a kibővített vezetői testülettel egyeztetve - a szükséges keretfeltételekről és struktúrákról, hogy az intézmény minden munkatársa az egyéni erősségeit latba vetve együttműködhessen ennek a felelősségteljes feladatnak a megvalósításában.