„A természet mint a tanulás tere" - képzés és továbbképzés/tanulmányok

Mérföldkő a környezeti nevelésben!
A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola, az Agrár- és Környezetpedagógiai Főiskola és az Osztrák Natúrparkok egy egyedülálló kooperáció keretén belül fejlesztettek ki egy átfogó képzési kínálatot „A természet mint a tanulás tere" címmel. 

 

„A természet mint a tanulás tere" című tanfolyam tanulmányjogilag az Agrár- és Környezetpedagógiai Főiskolához tartozik. A szemináriumok helyszíne részben Burgenlandban, elvétve Bécsben van. A tanfolyam olyan tanárokat, továbbá bármilyen más olyan személyt szólít meg, akik a kultúrtájakat és természeti térségeket gyerekekre szabott és a képzésben hatékony tanulási terekként akarják hasznosítani.
A Naturparkok Szövetsége magas színvonalú pedagógiai végzettségként ismeri el a tanfolyam elvégzését az Ausztriai Naturparkok Szövetsége által megfogalmazott (4-oszlopos modell) képzési feladatok területén végzett munkához.
A tanfolyam időtartama hat félév, és hat modulból áll. Mindegyik modulnak vagy egy súlyponti témája. Ezek a következők:

  •     Természetes tanulás - tanuláselmélet és konstruktivista didaktika
  •     Képzési feladat – tájékozódás terepen
  •     Munkavégzés csoportokban – csoportelmélet és csoportdinamika
  •     Észlelés és megértés – szenzorika és felismerés
  •     Ember és természet – az ember és természet kapcsolatának kultúrtörténete
  •     Képzés a fenntartható fejlődésért – projektek és együttműködések

Downloadbereich:
Folder (pdf)

Anmeldeformular (pdf)

Termine 2020/21 (pdf)

Modulbeschreibung (pdf)

A Dél-Kelet Fejlesztési Szövetség hallgatói a 3. szemesztertől kezdve választhatják a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolán a népiskolai tanítói bachelorképzés keretén belül „A természet mint a tanulás tere" tanulmányi súlypontot.
„A természet mint a tanulás tere" tanfolyam tanterve (30 ECTS-AP) kiegészül és elmélyül egy átfogó és dokumentált egyéni stúdium, tanulmányi kirándulások és gyakorlat, valamint a képzést kísérő szupervízió által.
A képzés részben közösen zajlik „A természet mint a tanulás tere" tanfolyammal (30 ECTS-AP) vegyes, heterogén csoportokban. Az előadások és szemináriumok a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolán, az Agrár- és Környezetpedagógiai Főiskolán és a burgenlandi natúrparkokban kerülnek megrendezésre.

Bachelorstudium Primarstufe

Bachelorstudium Primarstufe berufsbegleitend

Egy kiegészítő képzés keretében (60 ECTS-AP) is elvégezhető a „A természet mint a tanulás tere" képzés.
„A természet mint a tanulás tere" tanfolyam tanterve (30 ECTS-AP) ebben az esetben kiegészül és elmélyül egy átfogó és dokumentált egyéni stúdium, tanulmányi kirándulások és gyakorlat, valamint a képzést kísérő szupervízió által.
A képzés részben közösen zajlik „A természet mint a tanulás tere" tanfolyammal (30 ECTS-AP) és a népiskolai tanítói bachelorképzésben részt vevő hallgatókkal vegyes, heterogén csoportokban. Az előadások és szemináriumok a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolán, az Agrár- és Környezetpedagógiai Főiskolán és a burgenlandi natúrparkokban kerülnek megrendezésre.

Erweiterungsstudien

„A természet mint a tanulás tere" tantervét kiegészítve a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola egy népiskolai tanítói mesterképzést is kínál a természet mint a tanulás tere súlyponttal. Ez mindazoknak szól, akik érdeklődnek a külső szakemberek és külső tanulási terek segítségével végzett projekt- és környezetvédelem-oktatás iránt. Egyúttal azonban elmélyítésként szánjuk  azoknak, akik elvégezték a népiskolai tanítói bachelorképzést „A természet mint a tanulás tere" súlyponttal.
A mesterképzés a népiskolai tanítóknak „A természet mint a tanulás tere" súlyponttal lehetőséget kínál arra, hogy a hallgató a gyakorlatot egy szomszédos országban kiválasztott partneriskolában végezze el, valamint nagyobb kutatási projektekbe kapcsolódjon be a szakdolgozatával.
Részletes információkat Mag. Dr. Robert Nehfort tud adni.

Master Primarstufe