Inklúzió és többnyelvűség kompetenciaközpont

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskolán az inklúzió egy szakokon átnyúló pedagógiai elvként minden területen megtalálható. Az inklúzió és többnyelvűség központ partnernek, valamint a tanácsadás, hálózatok kialakítása és fejlesztés helyszínének tekinti magát.
Az inklúzió fogalma szociológiai összefüggésben egy társadalmi koncepciót jelent, amely nem előre definiált normákon alapul, és amelyben a sokféleség minden dimenzióját, mint például a társadalmi származást, fizikai és pszichikai képességeket, a gendert, a migrációt és a többnyelvűséget vagy a vallást az együttélés gazdagításának, illetve magától értetődő adottságnak tekintenek.   
A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola ebben cselekvő és kooperációs partner egyaránt egy fejlődési folyamatban, olyan oktatási rendszerre törekedve, amely minden embernek minden életkorban biztosítja a magától értetődő és egyenjogú hozzáférést az oktatási intézményekhez, továbbá a részesedést a képzési kínálatokból.
Különös figyelmet kap ez a célkitűzés a népiskolai tanítói bachelor képzésben az „inkluzív pedagógia“ és a „többnyelvűség és interkulturális képzés“ súlyponti területeken.