Főiskola-fejlesztési és Minőségirányítási Osztály

A főiskola-fejlesztése és minőségirányítás területén célunk, hogy a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola oktatásban, kutatásban és az ügyintézésben dolgozó munkatársait bizalommal teli környezetben támogassuk a szisztematikus minőségirányításukban, és a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolának mint felsőoktatási képzési intézménynek továbbfejlődésében elméleti segítséget nyújtsunk.
A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola minőségirányítási rendszere az EFQM (European Foundation for Quality Management) modellen alapul, amely a Plan-Do-Check-Act (tervezés, cselekvés, ellenőrzés, beavatkozás) folyamatos javítási ciklusát követi, és az erősségeket és javítási lehetőségeket az önértékelés alapján azonosítja, és a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola aktuális cél- és teljesítményterv/erőforrásterve szerint halad.
Az osztály legfőbb feladatai:

  • minőségirányítási intézkedések kifejlesztése, megvalósítása és értékelése minden teljesítményterületen
  • a főiskolán belüli minőségirányítási rendszer továbbfejlesztése
  • együttműködés az Ausztria-szerte és a Dél-Kelet Fejlesztési Szövetségen belül közös értékelési és minőségirányítási projektek megvalósítása érdekében

No Persons where found.