Digitális oktatás és tanulás szakdidaktikai központ

A digitális oktatás és tanulás szakdidaktikai központban oktatási kínálat tervezése és megvalósítása folyik a digitalizálás, online-oktatás, tanulási platformok és digitális technológiával támogatott (fő)iskolai didaktika témákban. Nagy hangsúlyt helyezünk a pedagógiai főiskolai oktatók digitális kompetenciáinak fejlesztését szolgáló kínálatokra. A szakdidaktikai központ célja az is, hogy az „Education Innovation Studio“ segítségével az egész burgenlandi iskolarendszernek ösztönzést adjon a digitalizáció területén.
Különös figyelmet kap a médiákra támaszkodó oktatási és tanulási folyamatok tervezése és megvalósítása során alkalmazott különböző digitális technológiák kritikus használata. Fontos, hogy a tanítás során használt digitális médiák befolyásának és hatásainak vizsgálata a tanulók, de ugyanúgy a pedagógusok tanulási és fejlődési folyamatait is tekintetbe vegye és támogassa azokat.
A digitális oktatás és tanulás szakdidaktikai központ ezen túlmenően feladatának tekinti, hogy regionális, valamint intézeteken átnyúló kutatási projektek kezdeményezésének és megvalósításának kompetens helyszíne legyen.

Hochschullehrgänge:

  • Coding und Robotik (30 ECTS-AP)
  • Digikomp P (6 ECTS-AP)
  • Digitale Grundbildung (12 ECTS-AP)