Munka melletti tanulmányok

Ez a felsőfokú tanulmány egy megalapozott képzést nyújt minden teológiai szakterületen. Vallási orientációs tudást közvetít, fejleszti a teológiai kérdésfelvető és érvelő képességet, valamint erősíti az etikai érvelő képességet. Ezáltal lehetővé teszi a vallási, etikai-erkölcsi, személyes és szociális kompetenciák elsajátítását, és képessé tesz arra, hogy gyerekekkel, fiatalokkal és fiatal felnőttekkel megvitassuk a vallás jelentőségét akár az iskolában, akár azon kívül.

  •     a saját és idegen vallások és kultúrák megértése    
  •     saját pozíciók és álláspontok kialakítása
  •     (vallás)pedagógiai kompetenciák megszerzése
  •     érdekes munkakör hitoktatóként

Folder (pdf)

Képzés

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola a Grázi Karl-Franzens-Egyetem Katolikus-teológiai Karával és a Graz-Seckau Püspökség Egyházi Pedagógiai Főiskolájával együtt lehetőséget kínál a hitoktatói képzésre egy közös bachelor- és mesterképzés keretében a Dél-Kelet Fejlesztési Szövetségen belül.

Mit jelent ez?

Főiskolai tanfolyam a katolikus hitoktatásra feljogosító rendkívüli képesítéssel  
Ez a tanfolyam azoknak kínál lehetőséget, akik népiskolai tanítói bachelorképzésben vagy középiskolai tanári általános képzésben (SekAB) vesznek vagy vettek részt a Dél-Kelet Fejlesztési Szövetségen belül.

A tanfolyam rendkívüli képesítést ad a népiskolai tanítói bachelorképzéssel vagy középiskolai tanári általános képzéssel összefüggésben a katolikus hittan oktatására.


Főiskolai tanfolyam az evangélikus hitoktatásra feljogosító rendkívüli képesítéssel  

Ennek a főiskolai tanfolyamnak az a célja, hogy képesítést adjon a kisegítő, kolátozott időre szóló evangélikus hitoktatásra a kötelező iskolákban.

róm. kat. hitoktatói rendkívüli képesítés - ev. hitoktatói rendkívüli képesítés

Minden modul tartalmaz szaktudományos és szakdidaktikai elemeket, amelyeket előadások vagy szemináriumok különböző, a mindenkori eltérő szituációhoz igazított formákban közvetítenek. Kompetenciaorientáltan dolgozunk/tanulunk, a tapasztalatainkra támaszkodunk. Ennek során különböző tanulási helyeket keresünk fel, például Horvátországban a Zadari Egyetemet.