Népiskolai tanítói mesterképzés inkluzív pedagógia - 90 ECTS - emocionális és szociális fejlesztés területe

Erre a mesterképzésre a Stájerországi Pedagógiai Főiskolán három hely áll rendelkezésre a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola hallgatói számára.

A képzés időtartama: 3 szemeszter
Kreditek száma: 90 ECTS

Egy, a Dél-Kelet Fejlesztési Szövetségen belül elvégzett népiskolai tanítói mesterképzés az emocionális és szociális fejlesztés területével kiegészítve azt a célt szolgálja, hogy szakma- és tudományorientált végzettséget adjon a munkavégzéshez szükséges kompetenciák területén.

Meghatározatlan időre szóló munkaszerződést a bachelorképzés elvégzése utáni öt éven belül megszerzett mestervégzettség esetén kaphat a pedagógus.

  • egy népiskolai tanítói bachelorképzés sikeres elvégzése 240 ECTS-kreditponttal inkluzív pedagógia súlyponttal legalább 60 kreditponttal.
  • A mesterképzés megkezdéséhez szükséges a főiskolai hatszemeszteres népiskolai tanítói bachelorképzés végzettjei számára egy kiegészítő képzés inkluzív pedagógia súlyponttal 60 ECTS-kreditpont terjedelemben az érvényben lévő 2005-ös Főiskolai Törvény 38d § 1 cikke alapján.
  • A mesterképzés megkezdéséhez szükséges a főiskolai hatszemeszteres kisegítő iskolai tanítói bachelorképzés végzettjei számára egy „kiegészítő népiskolai bachelorképzés“ 60 ECTS-kreditpont terjedelemben az érvényben lévő 2005-ös Főiskolai Törvény 38d § 1 cikke alapján. Amennyiben ezt a kiegészítő képzést a kisegítő iskolai pedagógia és inklúzió területén szerezte meg a hallgató, szükséges egy népiskolai tanítói végzettség vagy egy további „kiegészítő népiskolai bachelorképzés“ a mesterképzés megkezdéséhez.

Szemeszterenként 20,20 euró Hallgatói Önkormányzati díj fizetendő.