Népiskolai tanítói mesterképzés - 60 ECTS

A képzés időtartama: 2 szemeszter
Kreditek száma: 60 ECTS

Egy, a Dél-Kelet Fejlesztési Szövetségen belül elvégzett népiskolai tanítói mesterképzés célja a szakma- és tudományorientált végzettség a munkavégzéshez szükséges kompetenciák területén.
Meghatározatlan időre szóló munkaszerződést a bachelorképzés elvégzése utáni öt éven belül megszerzett mestervégzettség esetén kaphat a pedagógus.

 

  • egy nyolcszemeszteres népiskolai tanítói bachelorképzés vagy
  •     egy hatszemeszteres népiskolai tanítói bachelorképzés és egy kiegészítő képzés 60 ECTS-kreditpont terjedelemben

Szemeszterenként 20,20 euró Hallgatói Önkormányzati díj fizetendő.