Középiskolai tanári bachelorképzés

A képzés időtartama: 8 szemeszter
Kreditek száma: 240 ECTS

Egy, a Dél-Kelet Fejlesztési Szövetségen belül elvégzett középiskolai tanári általános műveltségi közös bachelorképzés célja az alapvető szakma- és tudományorientált végzettség a középiskolai munkavégzéshez szükséges kompetenciák területén. A bachelorképzés a mesterképzés előfeltétele, amely a 10-19 éves diákok tanítására jogosít fel.

 

Elhivatott személyek, akik középiskolai tanári pályára készülnek.

 • 8 szemeszter
 • 240 ECTS kreditpont
 • Végzettség: Bachelor of Education (BEd)
 • A középiskolai tanári bachelorképzés nappali képzésként zajlik.
 • Burgenlandi horvát/horvát (Bizonyos modulok elvégzésének előfeltétele a latintudás igazolása. A szak tantervében megtalálja a modulok áttekintő táblázatában a szak elvégzésének előfeltételeit és a latin nyelvi ismeretekre vonatkozó elvárásokat*.)
 • német (A bachelorvizsgák lezárása előtt szükséges a latintudás* igazolása.)
 • angol (A tanulmányok megkezdése előtt egy szintfelmérés történik B2 szinten (Oxford Placement Test), és a bachelorvizsgák lezárása előtt szükséges a latintudás* igazolása.)
 • földrajz és gazdasági ismeretek
 • történelem, társadalmi és politikai ismeretek (A 3. szemeszter kezdetéig szükséges a latintudás* igazolása.)
 • katolikus hittan
 • matematika

* Ez az igazolás megszerezhető egy vizsga sikeres letételével, amely megfelel az 1998-as, Egyetemi tanulmányokban való részvétel jogosultságát szabályzó rendelet 6. §-ának, vagy a gimnáziumi képzés során elvégzett, összesen heti tíz tanórás sikeres tanulmányokkal

 • Az egyetemi tanulmányok végzéséhez szükséges jogosultság igazolása (érettségi vagy egyetemi tanulmányokra feljogosító vizsga vagy a felnőttképzés keretében letett érettségi vizsga)
 • sikeres felvételi vizsga

Szemeszterenként 20,20 euró Hallgatói Önkormányzati díj fizetendő.