Középiskolai tanári kiegészítő képzés

Kiegészítő képzések engedélyezése pedagógusképzésben résztvevők számára

Kiegészítő képzés a középiskolai általános műveltségi tanári bachelorképzés egy szakkal/specializációval történő kibővítésére:
A következő személyek vehetnek részt a képzésben:

  • Olyan személyek, akik egy legalább 8-szemeszteres bel- vagy külföldi általános műveltségi tanári bachelorvégzettséggel rendelkeznek, vagy egy ilyen képzésre felvételt nyertek.
  • Elsősorban a következők tartoznak ide:
  • olyan személyek, akik egy osztrák egyetem vagy pedagógiai főiskola általános műveltségi tanári bachelorképzésére nyertek felvételt
  • olyan személyek, akik egy osztrák egyetemen vagy pedagógiai főiskolán általános műveltségi tanári bachelorvégzettséget szereztek
  • olyan személyek, akik egy osztrák egyetem tanári mesterképzésére nyertek felvételt
  • olyan személyek, akik egy osztrák egyetemen tanári mesterdiplomát szereztek
  • olyan személyek, akik egy osztrák pedagógiai főiskolán vagy pedagógiai akadémián egy legalább hároméves új középiskolai/polgári iskolai tanári végzettséget szereztek

Kiegészítő képzés a középiskolai általános műveltségi tanári mesterképzés egy szakkal/specializációval történő kibővítésére:
A következő személyek vehetnek részt a képzésben:

  • olyan személyek, akik egy osztrák egyetem általános műveltségi tanári mesterképzésére nyertek felvételt
  • olyan személyek, akik egy osztrák egyetemen vagy pedagógiai főiskolán általános műveltségi tanári mestervégzettséget szereztek
  • olyan személyek, akik egy osztrák egyetemen tanári mesterdiplomát szereztek

Mivel elengedhetetlen, hogy azok a személyek, akik mesterszinten kezdenek egy kiegészítő képzést, rendelkezzenek az adott szakból/specializációból a szükséges előismeretekkel, a felvétel csak akkor lehetséges, ha az adott szakból vagy specializációból, amelyből a kiegészítő képzésre beiratkoznak, elvégeztek már egy általános műveltségi tanári bachelorképzést vagy egy általános műveltségi tanári bachelorképzés kibővítését szolgáló kiegészítő képzést vagy egy hatszemeszteres pedagógiai főiskolai tanári bachelorképzést az Egyetemi Törvény 54c §-a vagy a Főiskolai Törvény 38d §-a értelmében megszerzett kiegészítő végzettséggel. Az elvégzendő szemináriumokat és előadásokat a tantárgyak modulleírásában „EWS“-rövidítés jelöli a táblázatban.
Alapjában véve lehetséges külföldi mesterképzésben lévő vagy mestervégzettséggel rendelkező, illetve egyetemi tanári képzésben lévő vagy diplomával rendelkező személyek felvétele a mesterképzést kibővítő kiegészítő képzésre. Mivel azonban az egyes országok tanárképzése nagyon különböző struktúrájú, itt egyéni elbírálásra van szükség.

Felvételi eljárás:

Azok a személyek, akik a tanári végzettség egy szakkal/specializációval történő kibővítését szolgáló kiegészítő képzésre jelentkeznek, nem vesznek részt az általános felvételi eljárásban, a szakspecifikus felvételi feltételeket azonban teljesíteniük, illetve igazolniuk kell (művészi és szakmai alkalmasság, besorolási eljárás, az egyetemi oktatásról szóló rendeletben előírt vizsgák a felvétel előtt).