Szabadidő-pedagógia

Kreditek száma: 60 ECTS/56 óra hetenként szemeszterenként
A képzés időtartama: 5 szemeszter

A munka világában teljesítendő elvárások változtatásokat követelnek a pedagógiai kínálatban, különösen a családok és dolgozó szülők érdekében. Ezek, az egész társadalmat érintő folyamatok az iskolaköteles gyerekek számára elsősorban egy egésznapos, színvonalas foglalkoztatást és ellátást igényelnek, amelyet szakmailag és pedagógiailag kvalifikált munkaerő biztosít.

A szabadidő-pedagógia főiskolai tanfolyam a résztvevőknek átfogó képzést nyújt a szabadidő-pedagógia alapjai, a személyiségképzés és kommunikáció, a diverzitás, a művészet és kreativitás, a zene és sport, továbbá a szabadidő-pedagógia jogi alapjai és az iskolajog területén.

Ezen túlmenően már a főiskolai tanfolyam részét képezi az egésznapos iskola szabadidős foglalkoztatásában végzett gyakorlati munka.

 

A hallgatók megtanulják a főiskolai tanfolyam során elsajátított tartalmak és kompetenciák alkalmazását a szakmai munkájukban.

A főiskolai tanfolyam célja,

  • hogy a hallgatóknak szaktudást és pedagógiai alapokat közvetítsen az egésznapos iskolában végzett munkához,
  • a hallgatókkal megismertesse a szabadidő-pedagógiai kínálatok tehetségfejlesztő kompetenciáját, valamint a szociális terület fejlesztő kompetenciáját
  • képessé tegye a hallgatókat a saját tevékenységük reflektív megfigyelésére,
  • erősítse a hallgatók kompetenciáját a nevelésben részt vevő összes személlyel folytatott információcsere kérdéseiben.

Olyan személyek, akik a gyerekekkel és fiatalokkal egésznapos iskolában végzett szabadidő-pedagógiai tevékenység iránt nagy érdeklődést mutatnak, és/vagy ezen a területen igazoltan tapasztalattal rendelkeznek.

A főiskolai tanfolyam tíz modulból áll 60 kreditponttal. A szabadidő-pedagógia főiskolai tanfolyam öt szemeszterig tart és munka mellett végezhető.
Az előadások és szemináriumok a teljes képzés ideje alatt havonta kb. két hétvégét vesznek igénybe (pénteken délutánonként és szombaton egész nap) a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolán. A második szemeszter után július első hetében blokkosított formában kerül sor a sport-modul elvégzésére.

A főiskolai tanfolyam sikeres elvégzése után felsőfokú végzettségű szabadidő-pedagógus bizonyítványt kapnak a résztvevők.

  • betöltött 18. életév
  • alapvető személyes alkalmasság a szabadidős foglalkoztató tevékenységre

A személyes alkalmasság megállapítása egy alkalmassági vizsga keretében történik, amely a következő részekből áll: egy német írásbeli nyelvtudást mérő teszt, egy dilemma-beszélgetés és egy személyes tanácsadó beszélgetés.

A sorolás az alkalmassági vizsga pontrendszere alapján történik. A felvétel a rendelkezésre álló helyek számától függ.