Nyelvtudatos oktatás a német mint második nyelv és többnyelvűség összefüggésében

A képzés időtartama: 2 szemeszter
Kreditek száma: 6 ECTS
Tanfolyamvezető: Mag. Dr. Christiane Hössl MEd. MSc.

A „Nyelvtudatos oktatás a német mint második nyelv és többnyelvűség összefüggésében“ a nyelvtudatos oktatás alapjaira épül, és a többnyelvű nyelvhasználat, a nyelvfejlesztési diagnosztika és a módszertani-didaktikai gyakorlat kérdéseivel foglalkozik szoros kapcsolatban az oktatás mindennapjaival.
Jelentkezés szolgálati úton a PH-online weboldalon a részvételi engedély elektronikus úton történő kérelmezésével (eDAV) vagy a részvétel előzetes engedélyezése után (SDAV), illetve a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolának írt e-mailben lehetséges.
A főiskolai tanfolyam az összes modul elvégzésével és pozitív értékeléssel zárul. A végzettek egy bizonyítványt kapnak.

 

A „Nyelvtudatos oktatás a német mint második nyelv és többnyelvűség összefüggésében“ tanfolyam célja,

  • hogy a hallgatóknak a szükséges elméleti tudást közvetítse,
  • hogy a hallgatókat képessé tegye a nyelvi szint kompetens megfigyelésére, továbbá a megfelelő fejlesztésre.

Népiskolai tanítói végzettséggel vagy népiskolai tanítói bachelorvégzettséggel rendelkező pedagógusok.

A főiskolai tanfolyam 6 ECTS kreditponttal két szemeszterig tart, a maximális időtartam négy szemeszter.

A főiskolai tanfolyamon való részvétel előfeltétele a 2005-ös Főiskolai Törvény 52f § (2) pontja értelmében az aktív munkaviszony, továbbá a szolgálati úton történő jelentkezés. Felvételt nyerhetnek a népiskolai tanítói végzettséggel vagy népiskolai tanítói bachelorvégzettséggel rendelkező pedagógusok.

Amennyiben túljelentkezés fordul elő, a részvétel a részvételi engedélyezési eljárás sorrendje szerint történik.