Mindennapokba intergrált nyelvi fejlesztés

A képzés időtartama: 1 szemeszter
Kreditek száma: 6 ECTS
Tanfolyamvezető: Mag. Dagmar Kogler-Velich

A „Mindennapokba intergrált nyelvi fejlesztés“ főiskolai tanfolyam (HLG) célja a csecsemő- és kisgyermeknevelő intézményekben lévő gyermekek nyelvi fejlődési folyamatainak szisztematikus és célirányos alakítása és fejlesztése. Ez olyan eljárást jelent, amelynek általános, illetve elsősorban megelőző funkciója van, minden gyermeket érint, és a gyermekek egyéni nyelvi szintjéhez igazodó, tudatos, nyelvet fejlesztő egymásrahatáson alapul.

A nyelvtudományi, fejlődéslélektani, valamint csecsemő- és kisgyermek-pedagógiai ismeretek alapján olyan kompetenciákat és gyakorlatorientált tudást sajátítanak el a hallgatók, amelyek képessé teszik őket arra, hogy célirányos nyelvi fejlesztést végezzenek a képzés mindennapjaiban. A főiskolai tanfolyam fő célja a szakmai ismeretek bővítése, amelynek keretében a hallgatók (nyelvi) cselekvését a megfelelő eszközök és eljárások használatával és az azokra történő reflektálással úgy alakítják, hogy nyelvfejlesztő és fejlődést elősegítő interakciós kínálatot dolgozzanak ki.

A folyamatorientált minősítés és a gyakorlati megvalósítás érdekében egy személyes tanácsadó közreműködését kínáljuk.

A képzés szükségességét a nyelvi kompetenciáknak a gyermekek sikeres iskoláztatásában játszott szerepéről szóló számos tudományelméleti tanulmány igazolja. Eszerint a nyelvi fejlesztés a jövőorientált képző intézmények központi feladatának tekinthető. A nyelvi kompetencia fejlesztése a csecsemő- és kisgyermek-pedagógia alapdokumentumai szerint is egyértelműen fontos szerepet játszik (2009-es Oktatási kerettanterv, a Charlotte-Bühler Intézet kézikönyvei).

A mindennapokba intergrált nyelvi fejlesztés iránt jelenleg nagy érdeklődés mutatkozik, és már megvannak az első értékelő tanulmányok a témában. Az eddigi megállapítások azt igazolják, hogy a megtett intézkedések hatásosak, és azt mutatják, hogy a gyermekek számára hasznos az ilyen fejlesztés.

Egy folyamatos és a mindennapokba integrált nyelvi képzés a csecsemő- és kisgyermekképző intézetek képzési feladatainak része. Minden gyermekre vonatkozik, függetlenül a nyelvi kompetenciájuktól és származásuktól stb., mivel ennek a nyelvi fejlesztésnek elsősorban megelőző funkciója van.

Annak a rendeletnek alapján, amely a „Korai nyelvi fejlesztés“ című főiskolai tanfolyam célcsoportjának kibővítésére vonatkozik (6 ECTS), a célcsoport kibővül olyan „kvalifikált személyekkel, akik egy csecsemő- és kisgyermekképző intézetben dolgoznak“.

A főiskolai tanfolyam 6 kreditponttal egy szemeszterig tart, a maximális képzési idő két szemeszter.

A főiskolai tanfolyam pedagógiai végzettséggel rendelkező csecsemő- és kisgyermeknevelőknek szól. Felvételi feltételek a érettségi és alkalmassági vizsga, és a „Korai nyelvi fejlesztés“ főiskolai tanfolyam elvégzése 6 kreditponttal. Ezen túlmenően további felvételi feltétel a 2005-ös Főiskolai Törvény 52f § (2) pontja értelmében az aktív szolgálati viszony.