Mentorálás mestervégzettséggel főiskolai tanfolyam

A képzés időtartama: 4 szemeszter
Kreditek száma: 90 ECTS
Tanfolyamvezető: Dr. phil. Elisabeth Stipsits BEd MEd MA

A mesterképzésen csak a Burgenlandi Oktatási Igazgatóság alkalmazásában álló pedagógusok vehetnek részt. Jelentkezni szolgálati úton a ph-online weboldalon a részvételi engedély elektronikus úton történő kérelmezésével (eDAV), vagy a részvétel előzetes engedélyezése után (sDAV), illetve a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolának írt e-mailben lehetséges.
Kattintson a ph-online „névjegyén“ a „saját jelentkezéseim“ mezőre és válassza ki azt a főiskolai tanfolyamot, amelyre jelentkezni szeretne! Töltse ki ezután a szükséges mezőket! Jelentkezzen be erre a főiskolai tanfolyamra a képzés linkjén keresztül!
A „mentorálás“ mestertanfolyam a Stájerországi Pedagógiai Főiskola, a Grazi Egyházi Pedagógiai Főiskola és a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola közösen felkínált főiskolai tanfolyama, amely mestervégzettséget ad, és munka mellett végezhető.

A mestervégzettséggel záruló főiskolai tanfolyam négy szemeszterig tart 90 kreditponttal, és Önnek mint tapasztalt pedagógusnak mentorvégzettséget ad minden iskolatípusra. A képzés középpontjában az Ön professzionális kompetenciáinak fejlesztése áll, amelyekre mentorként szüksége van, amikor a pedagógia szakos hallgatókat támogatja iskolai gyakorlatuk során vagy a pálykezdőket az indukciós fázisban. A tanfolyam végzettjei „Master of Education“ (MEd) titulust szereznek.

 

A végzett mentorok képesek

  • strukturált mentorálásra és coach tevékenységre a pedagógiai cselekvési területeken, különösen a pályakezdők támogatása, valamint a hallgatók pedagógiai gyakorlata során.
  • a szakmai tudás és rendszerimmanens, illetve személyes tapasztalatból szerzett tudás megfogalmazására, értékelésére és továbbadására.
  • a szakmai gyakorlati tanulás támogatására, továbbá az oktatás- és iskolafejlesztés előmozdítására.
  • tudásukat és képességeiket különböző összefüggésekben, akár váratlan kihívások, bizonytalanságok és konfliktusok esetén is alkalmazni, valamint a szituációnak és az adott helyszínnek megfelelő stratégiákat kialakítani.

A Mentorálás mestervégzettséggel főiskolai tanfolyam minden iskolatípus pedagógusai számára kínál képzést, akik a mentor funkció ellátásához elmélyített ismereteket kívánnak szerezni.

Végzettség
Master of Education (MEd)

időtartam
4 szemeszter
90 ECTS

szervezési forma
munka mellett
főiskolai tanfolyam mestervégzettséggel

képzés helyszíne
Burgenlandi Pedagógiai Főiskola és/vagy Stájerországi Pedagógiai Főiskola és/vagy külső szervezetek

A főiskolai tanfolyamon való részvétel a következő feltételek igazolása esetén lehetséges:

  • a „Mentorálás: a pályakezdés professzionális támogatása“ főiskolai tanfolyam (30 ECTS) elvégzését igazoló bizonyítvány
  • Motivációs levél a mentori tevékenység vállalásáról, illetve mentori tevékenység végzése pedagógusként, valamint hajlandóság a multiplikátorszerep vállalására a mentorálás területén, továbbá az iskolavezetés igazolása
  • aktív pedagógusi szolgálati viszony  
  • bejelentés szolgálati úton (a részvétel engedélyeztetése) az adott oktatási igazgatóság részéről

Amennyiben helyhiány miatt nem vehető fel minden pályázó a Mentorálás mestervégzettséggel főiskolai tanfolyamra, a következő kritériumok szerint történik a sorolás:

1. kritérium: a közlönyben megadott, rendelkezésre álló hallgatói helyek száma az adott pedagógiai főiskola rendelete szerint
2. kritérium: a szakirányú előzetes kvalifikációk mennyisége a mentorálás fejlesztési és cselekvési terület továbbképzési kínálatából
3. kritérium: mentorként való nevezés a tevékenység aktív gyakorlására az oktatási igazgatóság számára
4. kritérium: mentorként szerzett tapasztalatok évei

Az egyes csoportokon belül a bejelentkezés időpontja dönti el a sorolást. Azonos időpontban történt bejelentkezések esetén sorsolás dönt.