Mentorálás: a pedagógiai-gyakorlati tanulmányok professzionális kísérése

A képzés időtartama: 2 szemeszter
Kreditek száma: 15 ECTS
Tanfolyamvezető: Dr. phil. Elisabeth Stipsits BEd MEd MA

A „Mentorálás: a pedagógiai-gyakorlati tanulmányok professzionális kísérése“ főiskolai tanfolyam központi tartalma azon személyeknek a szisztematikus támogatása, akik vezetőtanárként hallgatókat segítenek a pedagógiai-gyakorlati tanulmányaik során.

Jelentkezés szolgálati úton a PH-online weboldalon a részvételi engedély elektronikus úton történő kérelmezésével (eDAV), vagy a részvétel előzetes engedélyezése után (sDAV), illetve a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolának írt e-mailben lehetséges.
Kattintson a PH-online „névjegyén“ a „saját jelentkezéseim“ mezőre és válassza ki azt a főiskolai tanfolyamot, amelyre jelentkezni szeretne! Töltse ki ezután a szükséges mezőket! Jelentkezzen be erre a főiskolai tanfolyamra a képzés linkjén keresztül!
Az összes modul előírás szerinti elvégzésével és pozitív értékelésével zárul a tanfolyam. A végzettek bizonyítványt kapnak.

 

  • a hallgatók segítésére, támogatására és egyéni fejlesztésére szolgáló rávezető és modellező koncepiók megismerése és alkalmazása.
  • a reflektált szakmaiságtudat fejlesztése.
  • az oktatási kompetencia kibővítése a saját tanítás szisztematikus elemzése által, továbbá innovatív oktatási és tanulási formák kifejlesztése minden iskolatípus- és szakspecifikus, valamint szakokat átfogó cselekvésterületeken.
  • olyan kompetenciák elsajátítása, amelyek szükségesek a mentorszerepben a támogató, tanácsadó, értékelő és innovációs folyamatok sikeres tervezéséhez és megvalósításához.
  • a folyamat- és tanácsadói kompetenciák elsajátítása a coaching-folyamatok célravezető moderálásához, a szituácónak és/vagy személynek megfelelő kompetenciák támogatásához, potenciálok felismeréséhez, valamint a segítő és támogató folyamatok fejlődést előmozdító alakításához.

Népiskolai tanítók és középiskolai tanárok

  • 2 szemeszter
  • 15 ECTS
  • munka mellett
  • szemeszterenként 5 alkalommal, egyenként 15 órás előadás és szeminárium személyes jelenléttel
  • 4 gyakorlat az iskolában

A főiskolai tanfolyamon csak a Burgenlandi Oktatási Igazgatóság alkalmazásában álló pedagógusok vehetnek részt.