Korai nyelvi fejlesztés

A képzés időtartama: 1 szemeszter
Kreditek száma: 6 ECTS
Tanfolyamvezető: Mag. Manuela Urschik-Eselböck, BA

A nyelvi képességek a sikeres képzési folyamat fontos előfeltételei. Ennek következtében a nyelvi kompetenciák feljesztése a korai gyrmekkortól kezdve oktatási rendszerünk egyik legfontosabb célja. Ahhoz, hogy minden gyermeknek igazságos képzési esélyeket biztosítsunk, és lehetővé tegyük nekik a sikeres átlépést a népiskolába, a német nyelvtudás fejlesztése - függetlenül attól, hogy első vagy második nyelv - kellő szakértelemmel kell, hogy történjen.

A hallgatók a nyelvtudományi, fejlődéslélektani, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelői ismeretek alapján elsajátítják a beszéd- és nyelvi szint megfigyeléséhez szükséges kompetenciákat, továbbá azt a gyakorlatorientált használható tudást, amely arra képesíti őket, hogy célirányos nyelvi fejlesztést végezzenek.

Óvodapedagógusok, népiskolai tanítók, kisegítő iskolai tanítók, a kisgyermeknevelő- és óvodapedagógusképző szakgimnáziumok tanárai (tantárgyak: pedagógia, didaktika, gyakorlat és német), továbbá gyakorlóóvodák pedagógusai.

A főiskolai tanfolyam három modulból áll, egyenként 2 ECTS kreditponttal és 1 szemeszterig tart.

Az egész képzés során havonta kb. két hétvégén vannak előadások és szemináriumok (péntek délutánonként és szombaton egész nap) a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolán.

  • pedagógiai végzettség (a kerettanterv szerint előnyt élveznek a népiskolai és kisegítő iskolai tanítók)
  • óvodapedagógiai, illetve szociálpedagógiai végzettség
  • kisgyermeknevelő- és óvodapedagógusképző szakgimnáziumok szolgálatban lévő tanárai (a következő területeken: gyakorlóóvoda, didaktika, gyakorlat, pedagógia és német)

A felvételi feltételek legalább egyikének meg kell felelni. A felvételi feltételeken belül a jelentkezés dátuma a sorolás alapja.