Gyermek- és ifjúságsegítő diplomás pedagógiai szociálterapeuta

A képzés időtartama: 4 szemeszter
Kreditek száma: 60 ECTS
Tanfolyamvezető: Harald Mandl, BEd MAS intézetvezető

A gyermek- és ifjúságsegítő diplomás pedagógiai szociálterapeuta képzés a pedagógiai szakembereknek közvetít kapcsolatokban sérült gyermekekkel és fiatalokkal végzett munkához szükséges kompetenciákat. Ehhez a munkához olyan pedagógiai szakszemélyzetre van szükség, amely ért a kapcsolati traumákhoz, és ezen ismeretek alapján képes a szakszerű pedagógiai beavatkozásra és annak kiértékelésére. A családon belüli erőszak, a veszteséggel vagy elhanyagoltsággal kapcsolatos tapasztalatok a leggyakoribb kapcsolati traumák a gyermekek és fiatalok életében. Ezek a kapcsolati traumák a legsúlyosabb rizikófaktorok a gyermek- és ifjúkori fejlődésben. Ezért nem meglepő, hogy ezek a rizikófaktorok együtt járnak a szociális, emocionális és kognitiv tünetek egész sorával. Az itt felkínált főiskolai tanfolyam keretében elméleti és gyakorlati kompetenciák közvetítésére kerül sor, hogy megelőző és segítő módon képes legyen a pedagógus hatást gyakorolni az érintett gyermekek és fiatalok szociális, emocionális és kognitív fejlődésére. Abból a pszichológiailag megalapozott alapfeltevésből kiindulva, mely szerint a kapcsolati problémákból eredő pszichológiai következmények csak kapcsolatok összefüggésében gyógyíthatók, a képzés középpontjában legelőször a gyermek/fiatal és a pedagógiai szakember kapcsolata áll.

(Anleitung zur Bewerbung  =>)

Download Quickinfo (pdf)

Download Infofolder (pdf)

Download Lehrgangstermine (pdf)

A résztvevők megtanulják, hogyan lehet felépíteni és fenntartani egy adaptív, fejlődést elősegítő kapcsolatot a gyermekhez/fiatalhoz. Ezeket a kompetenciákat kísérik az ‚Új tekintély’ koncepciójának módszerei és intervenciói. Hogy a pedagógus képes legyen a családi erőszak-, veszteség- és elhanyagoltság-érzés gyermeket megbetegítő hatásának megértésére és szükség esetén a szülők bevonására a pedagógiai munkába, a szülőkkel végzett kötődésvezérelt munkához szükséges kompetenciák közvetítésére is sor kerül.
Jelen tanfolyamunk kimondottan pedagógusoknak szól, ennek megfelelően kizárólag pedagógiai kompetenciákat közvetít.
A résztvevők megszerzik azt a képességet, hogy traumatizált gyermekek és fiatalok érdekében kapcsolatorientált intervenciókat hajtsanak végre. Alkalmazni tudnak különböző kötődésvezérelt módszereket (pl. a Care-programot), továbbá az Új tekintélyt és intervenciókat különböző helyzetekben és különböző életkorú gyermekekkel és fiatalokkal. Igazán pedagógiai, és ezáltal a jelen képzés feladata, hogy biztonságos, bizalmon alapuló kapcsolatot építsen ki a pedagógus a kapcsolatokban sérült gyermekekkel és fiatalokkal. A biztonságos kapcsolati tapasztalatok kiépítése, a védelmet nyújtó struktúrák bevezetése és az eredeti családokkal, illetve gondviselő személyekkel végzett munka teszi hozzáértővé a főiskolai tanfolyam résztvevőit a gyermekekkel és fiatalokkal végzett munkához az interdiszciplináris együttműködés értelmében. A főiskolai tanfolyam ehhez jó alapokat nyújt, amelyek jelenleg még nem szerepelnek más képzési és továbbképzési kínálatokban.

Olyan személyek, akik az első pedagógiai végzettségüket a szociálpedagógia, egészség, gyermek- és ifjúságsegítés területén szerezték, elmélyítő és elméleten alapuló továbbképzést kapnak a kapcsolatokban sérült gyermekekkel és fiatalokkal végzendő munkához. A pedagógiai intézkedéseket a (szociál)pedagógia indokolja, és ezáltal elhatárolódnak a pszichoterápiai intézkedésektől.

A „Gyermek- és ifjúságsegítő diplomás pedagógiai szociálterapeuta“ főiskolai tanfolyam 60 kreditponttal négy szemeszterig tart.
A főiskolai tanfolyam 60 kreditpontjából 6 kreditpontot a záródolgozat tesz ki, 54 kreditpontot pedig az előadások és szemináriumok, illetve az önálló stúdiumok (lásd 1.3.2.).
Az 54 kreditpontos hat modul sikeres elvégzése után akkor szerezhető meg a Gyermek- és ifjúságsegítő diplomás pedagógiai szociálterapeuta végzettség, ha a résztvevő benyújt egy 6 kreditpontot érő záródolgozatot, prezentálja és megvédi azt.

Tartalmilag: szakirányú szakmai tapasztalat (például tanár, csecsemő- és kisgyermeknevelő, szabadidő-pedagógus, tanulássegítő nevelő, szociálpedagógus, szociális munkás, ...)
formailag: lezárt első képzés
A sorrend megállapítása a Burgenlandi Alapítványi Pedagógiai Magánfőiskola sorolási rendelete alapján történik, mégpedig a pályázó lezárt alapképzésének szintje és a bejelentkezés időpontja alapján.