Vizsgatárgyak

Írásbeli munka egy általános témáról: A vizsgázónak ezzel bizonyítania kell, hogy egy megadott témáról nyelvileg kifogástalanul és gördülékenyen, valamint világosan képes kifejteni gondolatait.

Matematika 1: számhalmazok; egyenletek és egyenlőtlenségek; lineáris egyenlet- és egyenlőtlenség-rendszerek; vektorok; mátrixok; determinánsok; alapfüggvények; a differenciálszámítás és intergrálszámítás alapfogalmai; bevezetés a valószínűségszámításba és statisztikába. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll egy vizsgafolyamatban.

Élő idegen nyelv 2: hallás, olvasás, beszéd és írás – az Európai referenciakeret szerinti B2 szinten:

  • képes komplex, konkrét és absztrakt témákról szóló szövegek főbb tartalmát megérteni
  • saját speciális területén szakmai vitákat is megért
  • olyan spontánul és folyékonyan megérteti magát, hogy anyanyelvű beszélőkkel lehetséges egy normál beszélgetés mindkét fél különösebb megerőltetése nélkül
  • képes a témák széles választékához kapcsolódóan világosan és részletesen kifejezni magát, álláspontját kifejteni egy aktuális kérdésről és különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait megnevezni
  • a nyelvtan, valamint az alap- és ráépülő szókincs ismerete és alkalmazása

A vizsgák tartalma:

  • a hallás- és olvasásértés ellenőrzése
  • egy egyszerű szöveg lefordítása kifogástalan német nyelvre
  • egy fogalmazás írása

A vizsgáztatás módszere: írásbeli és szóbeli

Pedagógiai alapok: A „pedagógiai alapok“ szakkal a vizsgázóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek írásban és szóban kifejteni érveiket a pedagógia témáival kapcsolatban. A témák tartalmazzák a pedagógiának és részterületeinek általános alapfogalmait és kérdésfelvetéseit, a nevelés folyamatát, médianevelést és a nevelés és képzés intézményeit. A vizsga egy vizsgafolyamatban zajlik írásban és szóban (1 óra).

Választott tantárgy a tervezett tanulmányokból. (2) A választott tantárgyhoz egy 3 kreditpontos, előadáshoz tartozó vizsgát kell választani a tervezett tanulmányokból, amelyet a tanterv a tanulmányok első vagy második szemeszterére ajánl. A középiskolai szaktanári képzéshez ehelyett látogatható egy 3 kreditpontos szeminárium is, amelyet a tanterv a tanulmányok első vagy második szemeszterére ajánl. Javasoljuk a tervezett tanulmányokból egy előadáshoz tartozó vizsga vagy a középiskolai szaktanári képzéshez egy szeminárium látogatását. A választott tantárgyat az egyetemi tanulmányokra jogosító vizsga engedélyezésekor meg kell határozni. Utólagos változtatás a vizsgajelölt kérvényezése alapján vagy a tantárgyi kínálat megváltozása esetén lehetséges.

A Burgenlandi Népfőiskola előkészítő tanfolyamait itt találja.