Csecsemő- és kisgyermeknevelő bachelorképzés

A képzés időtartama: 6 szemeszter (2019/20 őszi szemesztertől)
Kreditek száma: 180 ECTS
Tanfolyamvezető: Mag. Dagmar Kogler-Velich

A csecsemő- és kisgyermeknevelő bachelorképzés a gyermekképző és -gondozó intézmények vezetőit, továbbá azokat a csecsemő- és kisgyermeknevelőket szólítja meg, akik vezető funkció iránt érdeklődnek. A csecsemő- és kisgyermeknevelő bachelorképzés tantervét a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola, a Stájerországi Pedagógiai Főiskola, a Grazi Egyházi Pedagógiai Főiskola, valamint a Karintiai Pedagógiai Főiskola közösen dolgozta ki. Ezen túlmenően egyeztetés történt a Grazi Egyetem Nevelés- és Képzéstudományi Intézetének csecsemő- és kisgyermeknevelési munkacsoportjával, hogy a csecsemő- és kisgyermeknevelő bachelorvégzettséggel rendelkezők bizonyos feltételek mellett elvégezhessenek egy neveléstudományi mesterképzést a Grazi Egyetemen.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő bachelorképzést a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola a 2018/19-es tanév őszi szemesztere óta kínálja.

Egy, a Dél-Kelet Fejlesztési Szövetségen belül elvégzett csecsemő- és kisgyermeknevelő bachelorképzés célja a szakma- és tudományorientált végzettség a munkavégzéshez szükséges kompetenciák területén. Az érvényben lévő 2005-ös Főiskolai Törvényre hivatkozva szem előtt tartja a Dél-Kelet Fejlesztési Szövetség a pedagógiai hivatásnak és szakterületeinek oktatási és kutatási feladatait (2005-ös Főiskolai Törvény 8. §) és irányelveit (2005-ös Főiskolai Törvény 9. §).

Tartalmilag hozzátartoznak az oktatási koncepcióhoz a szakterület elemzései, empírikus kutatásból származó felismerések, a tartományokon átnyúló oktatási keretterv oktatási koncepciója, valamint a fejlesztési tanács által javasolt pedagógusi kompetenciák. 

A csecsemő- és kisgyermeknevelő bachelorképzésben a kreditek száma 180 ECTS, és legalább hat szemeszterig tart (a 2005-ös Főiskolai Törvény 38. § 1a Z bekezdése értelmében). Az előadások és szemináriumok a teljes képzési idő alatt havonta kb. két hétvégén zajlanak (péntek délután és szombaton egész nap) a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolán.

A képzésen az óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Felvételi feltételek az óvodapedagógiai érettségi és alkalmassági vizsga, továbbá vagy vezető funkció betöltése egy iskola előtti neveléssel-oktatással foglalkozó gyermekképző- és gyermekgondozó intézményben, vagy pedig négy év szakmai gyakorlat egy iskola előtti neveléssel-oktatással foglalkozó gyermekképző- és gyermekgondozó intézményben és hozzá kapcsolódó érdeklődés a vezető funkció iránt.

Egy gyermekképző- és gyermekgondozó intézmény szolgálatban lévő vezetői előnyt élveznek a sorolásnál a vezetői funkció iránt érdeklődő óvodapedagógusokkal szemben. E két csoporton belül a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a felvételhez előírt dokumentumok benyújtási dátuma dönti el a sorolást. A dokumentumokat e-mailben kérjük a következő címre: karina.piller(at)ph-burgenland.at. Hiányos pályázatokat nem tudunk figyelembe venni.

Curriculum Bachelorstudium Elementarpädagogik: Download Curriculum (pdf)