Hallgatók kiutazása

Szeretnénk segíteni önnek egy nemzetközi intézmény kiválasztásában, ezért kérjük, minél előbb vegye fel a kapcsolatot a Képzési Kooperációk és Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával (International Office).
Egy külföldi tartózkodás legkorábban a harmadik szemeszterben lehetséges. A támogatott tartózkodás ideje legalább 3 és legfeljebb 12 hónap tanulmányi ciklusonként (bachelor, mester, PhD).
A külföldi szemeszter előfeltételei:

  •     Erasmus-Charta ECHE
  •     intézmények közti megállapodás a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola és a fogadó szervezet között
  •     nappali tagozatos hallgatói státusz
  •     tanulmányi eredmények
  •     az OLS Assessment nyelvi szintfelmérés elvégzése a partnerfőiskola oktatási nyelvéből
  •     a képzési irány/szakok kompatibilitása
  •     rugalmasság és megoldásorientáltság a váratlan események kezelésében

A beszámítás alapja a tanulmányi program (Learning Agreement 30 ECTS fölött), amelyről megállapodás született a hallgató, a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola és a fogadó főiskola között a külföldi tartózkodás megkezdése előtt.
A partnerfőiskolák különböző pályázati határideje miatt kérjük, hogy a tervezett külföldi tartózkodás előtt időben (legalább 12 hónappal korábban) vegye fel a kapcsolatot a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola nemzetközi irodájával: veronika.raith@ph-burgenland.at

Pályázati dokumentumok

Egy partneregyetemre történő pályázásának sikeres és zökkenőmentes lebonyolításához a következő dokumentumokra van szükség:

  •     a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolán benyújtott visszavonhatatlan pályázat
  •     tanulási megállapodás (Learning Agreement)
  •     a fogadló főiskola által kért dokumentumok