Kutatási súlypontok és -projektek

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola kutatómunkája a következő területekre terjed ki:

  •     Oktatáselméleti kutatások a jelenlegi pedagógiai kihívások tükrében
  •     A nevelés és oktatás etikai dimenziója
  •     Digitális médiák és képzés
  •     Többnyelvűség és interkulturalitás
  •     Fenntarthatóság - a természet mint tanulási tér
  •     Iskola- és tanításfejlesztés - a szakmai színvonal emelése

 

TEAM

Etikai alapelvek

Az etikai irányelvek figyelembevétele a tudományos munkában alapvető követelmény.
A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola az ÖFEB (Oktatásügyi Kutatás és Fejlesztés Osztrák Társasága) etikai alapelveit követi.