Valláspedagógia

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola Valláspedagógia és diverzitás intézetének csapata a hitoktatás minőségbiztosításának összefüggésében intenzíven foglalkozik a képzési és továbbképzési rendezvények tervezésével, megvalósításával, vezetésével és értékelésével a szolgálatban lévő, valamint a képzésben részt vevő hitoktatók érdekében. Fontosak számunkra az interkulturális képzés, az ökumené és a burgenlandi népcsoportnyelvek. Teológiai, valláspedagógiai és szakdidaktikai kérdésekre különösen fókuszálunk. Foglalkozunk az iskolai lelkipásztori feladatok ellátásával, az erőszakmegelőzéssel, szexuálpedagógiával, valamint a vallások közti párbeszéddel és a „nemi_diverzitás“ kérdéseivel. Ezen túlmenően csapatként spirituális és etikai továbbképzéseket tervezünk a katolikus magániskolák tanárainak, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő pedagógusoknak. Kutatási súlypontjaink ezért a valláspedagógia / fenntartható tanulás, a kompetenciaorientáció / abdukálás, filozofálás és teologizálás, biografikus tanulás, esztétikai képzés, valamint az állatasszisztált pedagógia és kötődésvezérelt intervenció.

 

 

Kapcsolat

Der Kompetenzraster dient als Hilfestellung für die ergänzende schriftliche Beurteilung im röm. kath. Religionsunterricht der Volksschulen und ist zur Auswahl und Adaption gedacht. Er ist für die jeweilige Jahrgangsstufe in einem Schuljahr konzipiert. Im Semesterzeugnis muss deshalb eine Auswahl getroffen werden.

Die 10 Kompetenzen orientieren sich am Lehrplan, die 5 Kriterien entsprechen den 5 Kompetenzbereichen (Perception-Kognition-Interaktion-Partizipation-Performanz) und sind in der Beurteilung von links nach rechts zu lesen.

Auf der Website www.skooly.at ("Pensenbuch" - "Freie Pensenbücher" - "Kompetenzraster Fach") steht dazu ebenfalls ein Pilotraster zur Verfügung. 

  • Kompetenzraster Religion PHB (docx und pdf)
  • Handout zu skooly (pdf)