Népiskolai tanítói továbbképzés

A tudomány, gazdaság, technika, társadalom és kultúra területén zajló folyamatos változások új követelmények elé állítják az iskolát, és megkövetelik a tanítás és tanulás továbbfejlesztését. Ezt figyelembe véve a tanítók továbbképzésének az a célja, hogy szinten tartsa, kibővítse, illetve kiegészítse a pedagógusok szakmai ismereteit és készségeit, továbbá a tudományos és társadalmi fejlődéshez igazítsa azokat.

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola által összeállított továbbképzési program segíti a tanítókat az iskolai mindennapok sokrétű követelményeinek teljesítésében, és az iskolafejlesztés egyik fontos pillére az oktatási rendszer különböző szintjein. A továbbképzés ebben az értelemben egy intézkedésprogramnak tekinthető, amely beleilleszkedik egy iskolán belüli, regionális, tartományi és országos rendszerbe, valamint célja, hogy az egész iskolarendszer szisztematikus minőségfejlesztésének javát szolgálja. Az éves program súlyponti elemeit a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola a Szövetségi Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztériummal és a Burgenlandi Oktatási Igazgatósággal az iskolák szükségletei és igényei alapján egyezteti.

A továbbképzési program egy évre szól, és minden évben április 15-től hozzáférhető a ph-online oldalon, tartalmaz továbbá olyan rendezvényeket is, amelyek egész évben rövid határidővel az aktuális alkalmakhoz kapcsolódva kerülnek kiírásra.

Kapcsolat