Iskolafejlesztési tanácsadás

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola egy professzionális támogató rendszert jelent az iskolafejlesztés kérdéseiben (szervezeti fejlesztés, személyzeti fejlesztés, oktatásfejlesztés). Az iskolafejlesztés kifejezetten olyan iskolák tudatos és szisztematikus továbbfejlesztését jelenti, amelyek az iskolai minőség és ezzel összefüggésben a oktatáshatékonyság tökéletesítésének célját tűzték ki maguk elé. Az oktatáspolitikai és belső célkitűzések figyelembevétele mellett az iskolafejlesztés az egész rendszer irányítására épít, hogy megfelelő keretfeltételeket teremthessen, és hogy támogassa az iskolákban a fejlesztő munkát. Az iskolafejlesztési tanácsadás célja, hogy segítséget nyújtson az iskoláknak abban, hogy megszervezzék, reflektálják és célirányos kiértékelő intézkedések által irányítsák saját intézményüket.
A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola tanácsadási kínálata tartalmazza részben az aktuális oktatási reform súlyponti témáit, összefüggésben a változatos oktatáspolitikai célkitűzésekkel, és másrészt figyelembe veszi az egyes iskolai helyszínek szakmai súlypontjait. Ezáltal a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola egyrészt támogatja az egyes iskolákat az iskolafejlesztési folyamataikban és kíséri a reformterveik megvalósítását, másrészt impulzusokat ad a minőségi és fenntartható oktatásfejlesztéshez.
A tanácsadás segítségnyújtást jelent egyes személyeknek, csoportoknak, irányító csoportoknak és tantestületeknek egy adott iskolában, továbbá hálózatoknak és regionális vagy akár országos szövetségeknek. Ezen túlmenően többszintes együttműködéseket is támogat a szakértőkkel történő irányítás értelmében.