Visoka pedagoška škola Gradišće predstavlja profesionalni sustav potpore u razvoju školstva (organizacijskoga razvoja, razvoja osoblja i razvoja nastavnoga procesa). Razvoj školstva podrazumijeva svjesnu i sustavnu skrb koja teži optimizaciji kvalitete škola i s njome povezane učinkovitosti u poučavanju. Uzimajući u obzir obrazovnu politiku i interne ciljeve, razvoj obrazovanja temelji se na prilagodbi kontrole cjelokupnoga sustava kako bi se mogli utvrditi odgovarajući okvirni uvjeti i podržati razvojni procesi u školama.  

Cilj savjetovanja školskoga razvoja jest pratiti škole u samostalnome organiziranju, promišljanju i usmjeravanju ka vrijednosnim ciljevima.

Provedba na Visokoj pedagoškoj školi Gradišće

Savjetodavnu potporu obrazovanju nastavnoga osoblja, koju pruža Visoka pedagoška škola Gradišće, podrazumijeva, s jedne strane, ključne točke aktualne reforme obrazovanja u kombinaciji s raznolikim ciljevima obrazovne politike uzimajući, s druge strane, u obzir potrebe pojedinih škola.

Na taj način Visoka pedagoška škola podupire školska središta u njihovom obrazovnom razvojnom procesu prateći ih u provedbi reformskih projekata, dok s druge strane na sebe preuzima ulogu generatora impulsa za kvalitetan i održiv razvoj obrazovanja.

Sve to podrazumijeva usluge savjetovanja za pojedince, skupine, timove i fakultete, kao i mreže i udruge u regiji i diljem Savezne države Gradišće.