Religijska izobrazba

Tim Instituta za religijsku izobrazbu i različitost na Visokoj pedagoškoj školi Gradišće bavi se intenzivnim planiranjem, provedbom, upravljanjem i ocjenjivanjem usavršavanja i dodatne izobrazbe aktivnih i budućih učiteljica i učitelja vjeronauka u cilju osiguranja potrebne kvalitete. Interkulturalno obrazovanje, ekumenizam i jezici narodnih grupa Gradišća od značajnog su interesa.  Osobita pozornost posvećuje se teološkoj i vjerskoj izobrazbi i didaktičkim pitanjima. Sudjelujemo u dušobrižništvu u okviru škola, prevenciji nasilja, seksualnom odgoju kao i u međureligijskome dijalogu i pitanjima rodne raznolikosti. Pored toga, kao tim razvijamo seminare za duhovno i etičko usavršavanje za učiteljice i učitelje u privatnim katoličkim školama te odgojiteljice i odgojitelje. Naš istraživački fokus je, dakle, na područjima religijskoga obrazovanja / održivoga učenja, orijentacije na kompetencije / abdukcije, filozofiranja i teologiziranja, biografskoga učenja, estetskog odgoja, kao i pedagogiji zaštite životinja te intervencije vođene vezama.

 

Kontakt

Der Kompetenzraster dient als Hilfestellung für die ergänzende schriftliche Beurteilung im röm. kath. Religionsunterricht der Volksschulen und ist zur Auswahl und Adaption gedacht. Er ist für die jeweilige Jahrgangsstufe in einem Schuljahr konzipiert. Im Semesterzeugnis muss deshalb eine Auswahl getroffen werden.

Die 10 Kompetenzen orientieren sich am Lehrplan, die 5 Kriterien entsprechen den 5 Kompetenzbereichen (Perception-Kognition-Interaktion-Partizipation-Performanz) und sind in der Beurteilung von links nach rechts zu lesen.

Auf der Website www.skooly.at ("Pensenbuch" - "Freie Pensenbücher" - "Kompetenzraster Fach") steht dazu ebenfalls ein Pilotraster zur Verfügung. 

  • Kompetenzraster Religion PHB (docx und pdf)
  • Handout zu skooly (pdf)