Program daljnjega obrazovanja

Zbog kontinuiranih promjenov u znanosti, gospodarstvu, tehnologiji, društvu i kulturi dostaju škole svenek nove zadaće, ter je potriban i daljnji razvitak u svi područji podučavanja i učnje. U skladu s tim je cilj daljnje naobrazbe učiteljic i učiteljev, da se profesionalna znanja i kompetencije obržu, proširu ili nadopunu i prilagodu znanstvenomu i društvenomu razvitku.  

Program daljnjega obrazovanja, ki nudi Visoka pedagoška škola Gradišće, podupira učiteljice i učitelje kod prevladavanja različnih potribovanj svakodnevnoga školskoga žitka. Zvana toga je mogućnost daljnjega obrazovanja i važan stup u školskom razvitku na različni razina naobrazbenoga sistema. Program daljnjega obrazovanja se u tom smislu ada mora razumiti kao program mjerov, ki je ugradjen u unutarškolski, regionalni, zemaljski i savezni okvir i ki neka koristi sistematskomu razvitku kvaliteta u cjelokupnom školskom sistemu. Visoka pedagoška škola Gradišće dogovara težišća godišnjih programov sa Saveznim ministarstvom obrazovanja, znanosti i istraživanja pak Direkcijom za obrazovanje Gradišće, a to na osnovi školskih potriboć i željov.

Program daljnjega obrazovanja se sastoji od godišnjega programa, ki se objavi u PH Online svakoga ljeta za dojduće školsko ljeto do najkašnje 15. aprila, ali i iz podučavanja, ko je vezano za aktualne teme i ko se tokom cijeloga ljeta kratkoročno ponudi.

Kontakt