Daljnje obrazovanje za elementarnu pedagogiju

Zbog društvenih promjenov i aktualnih istraživanj je došlo do toga, da rano obrazovanje u ovom trenutku ima najviši prioritet. Povezano s tim se neprestano minjaju i rastu potribovanja i zadaće. Zato je sve već i već potribna profesionalizacija, kreativnost i fleksibilnost svih, ki su uključeni u obrazovni sistem. Našom ponudom kontinuiranoga daljnjega obrazovanja u elemetarnom pedagoškom području kanimo podupirati pedagoginje i pedagoge u čuvarnica i boravišći u njevom profesionalnom djelovanju i kod rješavanja izazovov, ki su vezani za posao. Pri tom se team/tim za elementarnu pedagogiju orientira prema važećem okvirnom obrazovnom planu i znanstveni spoznaja, ke su vezane za vrime ranoga ditinstva.

Programm daljnjega obrazovanja se sastavlja u suradnji s inspekcijom za čuvarnice Ureda gradišćanske zemaljske vlade a sastoji se od godišnjega programa, ki se svakoga ljeta za dojduće čuvarničko ljeto objavi najkašnje 15. aprila u PH Online, ali i iz podučavanja, ko je vezano za aktualne teme i ko se tokom cijeloga ljeta kratkoročno ponudi.

Kontakt