Daljnja izobrazba za sekundarni stupanj

Kontinuirane promjene u znanosti, ekonomiji, tehnologiji, društvu i kulturi postavljaju uvijek nove zahtjeve pred škole i zahtijevaju daljnji razvoj na svim područjima poučavanja i učenja. U skladu s tim, cilj daljnje obuke nastavnica i nastavnika je održavanje, proširenje ili nadopuna profesionalnih znanja i vještina te njihova prilagodba znanstvenim i društvenim postignućima.  

Program kontinuiranog obrazovanja koji je osmislila Visoka pedagoška škola Gradišće podupire nastavnike i nastavnice u suočavanju s različitim zahtjevima svakodnevnoga školskog života te je važan stupanj školskoga razvoja na različitim razinama obrazovnoga sustava. Program daljnjega osposobljavanja, u tom smislu, trebalo bi razumjeti kao programske mjere koji su ugrađene u unutarškolski, regionalni, savezni i nacionalni okvir koje bi trebale koristiti cjelokupnome sustavu kvalitativnoga školskog razvoja. Težište godišnjih programa Visoka pedagoška škola Gradišće koordinira sa Saveznim ministarstvom obrazovanja, znanosti i istraživanja i Upravom za obrazovanje Gradišće na osnovi školskih potreba.  

Programi daljnjega usavršavanja određuju se godišnjim programom koji se definira svake godine do 15. travnja za narednu školsku godinu na PH Online, kao i tečajevi o aktualnim temama koji se nude tijekom cijele godine u kraćem roku.

Kontakt