Osoblje za obrazovnu suradnju i internacionalizaciju

Međunarodne i nacionalne mreže dio su slike Visoke pedagoške škole Gradišće.
Tu glavni zadatci uključuju:

  • Pozicioniranje i jačanje VPŠ Gradišće na nacionalnoj i međunarodnoj akademskoj mreži
  •  Potpora međunarodnim projektima na sveučilištu
  • Akademska potpora studentima i predavačima koji sudjeluju u projektima mobilnosti u sklopu programa Europske unije Erasmus +.

Uz promicanje mobilnosti, posebno je važno da jačamo svoje istraživačke i razvojne veze s programima i zemljama partnerima i uspostavljamo novu suradnju.