Virtualna visoka pedagoška škola

Virtualna visoka pedagoška škola - kao savezno središte na Visokoj pedagoškoj školi Gradišće od 2011. godine - središte je inovacija za digitalne obrazovne trendove i partner za podršku svim sveučilištima u obrazovanju. U ime BMBWF podržava i savjetuje u primjeni digitalno inovativnih koncepata poučavanja i učenja. Razvija i testira mrežne formate i njihovu upotrebu u obrazovanju učitelja i daljnjem usavršavanju te osigurava prijenos znanja s obzirom na digitalne vještine u sveučilišnoj nastavi. Uz to, podupire razne BMBWF inicijative poput digitalnog osnovnog obrazovanja | digifolio | digikompP | MOOC-ovi i druge.
To omogućuje prilagođeno digitalno poučavanje i učenje za sveučilišne predavače, nastavnike i studente. Jednosatna mrežna stručna predavanja uživo (eLectures), intenzivni internetski seminari u trajanju od nekoliko tjedana i kompaktni materijali za samostalno učenje (CoffeeCup Learning, pregled eLecture) mogu se besplatno koristiti i integrirati u vaše vlastito podučavanje. Prilagođeni formati također se nude u suradnji s pojedinim sveučilištima za obrazovanje učitelja. Uz to, mrežna konferencija #digiPH organizira se svake godine s posebnim programom za sveučilišne predavače.
Više o virtualnom PH na www.virtuelle-ph.at

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram