Institut za izobrazbu i praktične študije

Institut za izobrazbu i praktične študije se skrbi za pripravljanje, organizaciju i realizaciju urednoga študiranja u vezi sa študijem za učitelja/učiteljicu u primarnom stupnju i sa študijem za sridnjoškolskoga profesora/sridnjoškolsku profesoricu u sekundarnom stupnju. Zvana toga nudi institut i različne visokoškolske tečaje, ki omogućuju dodatne kvalifikacije, a posebno težišće takovih dodatnih kvalifikacijov se odnosi na izobrazbu za učitelja/učiteljicu u dvojezičnom podučavanju nimški/hrvatski i nimški/ugarski (a ako bi bilo potribno i romani). Uzato je daljnja zadaća ovoga instituta, da pripravi, organizira i realizira praktične študije, ke su dijel svih ovih študijev.