Stručnodidaktički centar za digitalnu nastavu i učenje

U stručnodidaktičkom centru za digitalnu nastavu i učenje osmišljene su i implementirane obrazovne ponude u području digitalizacije, mrežne nastave, platformi za učenje i digitalne (sveučilišne) didaktike. Poseban je fokus na ponudama za proširenje digitalnih vještina sveučilišnih nastavnika. Stručnodidaktički centar također bi trebao pružiti impulse na polju digitalizacije cijeloga gradišćanskog školskog sustava putem „Studija za inovacije u obrazovanju“.
Posebna pažnja posvećuje se kritičkoj refleksiji rada na različitim digitalnim tehnologijama pri planiranju i provedbi medijskih procesa poučavanja i učenja. Suočavanje s utjecajima i mogućim učincima korištenjem digitalnih medija u učionici treba uzeti u obzir i podržati procese učenja i razvoja učenika, ali i učitelja.
Stručnodidaktički centar za digitalnu nastavu i učenje također se vidi kao nadležna kontaktna točka za pokretanje i provedbu regionalnih i međuinstitucionalnih istraživačkih projekata.

Hochschullehrgänge:

  • Coding und Robotik (30 ECTS-AP)
  • Digikomp P (6 ECTS-AP)
  • Digitale Grundbildung (12 ECTS-AP)