Odiljenje za manjinsko školstvo

Jezična šarolikost

Pedagoška visoka škola se je zgledala sa svojim težišćem Većjezičnost i jeziki narodnih grup i na dvojezično školstvo. Tim se kaže jezična šarolikost narodnih grup ove savezne zemlje, a istovrimeno se daje odgovarajući prostor i većjezičnosti, interkulturalnoj učnji i kulturnoj raznolikosti.
Stručnodidaktični centar za jezike podupira pedagoge i pedagogice u svakodnevnom djelu u dvojezični razredi. Ov centar se posebno zgleda na gradišćanske jezike narodnih grup (gradišćanskohrvatski, ugarski). U takozvanoj „Jezičnoj djelaonici“ Pedagoške visoke škole Gradišće se (dalje) razvijaju, širu i istražuju analogni i digitalni podučavni materijali za podučavanje u jeziki narodnih grup.

Jezična djelaonica

Iz povijesti Gradišća se vidi, ke mogućnosti i kakov potencijal se moru razviti na osnovi dvojezičnosti i interkulturalne učnje. Zbog toga forsira Pedagoška visoka škola svojim težišćem na većjezičnosti i interkulturalnoj učnji upravo dvojezično školstvo u Gradišću.
Da bi se efektivno podupiralo djelovanje pedagogov i pedagogic, je potribna odgovarajuća infrastruktura. Zbog toga je Pedagoška visoka škola s početkom študijskoga ljeta 2008./09., i to u koooperaciji sa Zemaljskim školskim savjetom za Gradišće, uredila regionalni stručnodidaktični centar za jezike, u kom je posebno težišće stavljeno na jezike gradišćanskih narodnih grup.
Izgradnjom ove Jezične djelaonice je u Gradišću stvorena infrastruktura, ka omogućuje konstantno djelovanje stalne pedagoške djelatne zajednice  ka se sastoji od kotrigov narodnih grup i ka se skrbi za projekte Pedagoške visoke škole vezane uz razvitak školstva.

Funkcije Jezične djelaonice:

  • regionalni stručnodidaktični centar (posebno za narodne grupe)
  • mjesto za djelovanje djelatnih zajednic
  • stručna knjižnica i mediateka s publikacijami gradišćanskih narodnih grup (posebno didaktičnih materijalov, školskih knjig i stručne literature)
  • mjesto za susrete i kooperacijske priredbe gradišćanskih narodnih grup
  • mjesto za prezentacije novih izdanj
  • mjesto za održavanje seminarov u daljnjoj izobrazbi i naobrazbi

U ovoj Jezičnoj djelaonici se konstantno djela na novi podučavni materijali, ke morete najti na lms-u –a to po loginu –  pod: 

https://lms.at/dotlrn/classes/bgld_kroatisch/1.SPRACHENWERKST_SPRW.12_13/register