Master studij za primarnu razinu s težištem na inkluzivno obrazovanje - područje potpore govoru, jeziku i komunikaciji - 90 ECTS bodova

Za ovaj master studij na raspolaganju su tri mjesta za studente s Visoke pedagoške škole Gradišće na Visokoj pedagoškoj školi u Štajerskoj.

Trajanje studija: 3 semestra
Opseg: 90 ECTS-bodova

Master studij za primarnu razinu s težištem na inkluzivnu pedagogiju - govor, jezičnu i komunikacijsku potporu u Razvojnom udruženju Jug-istok ima za cilj pružanje stručne i znanstveno orijentirane obuke u vještinama potrebnim za profesionalnu praksu.

Master studij u roku od pet godina od završetka bachelor studija preduvjet je trajnog ugovora u školskoj službi.

  • Tri semestra
  • 90 ECTS bodova

Preduvjet je uspješno završen bachelor studij za primarnu razinu s 240 ECTS bodova s naglaskom na inkluzivno obrazovanje s najmanje 60 ECTS bodova.

Iznos od 20,20 € za ÖH plaća se po semestru.