Master studij iz nastave na primarnoj razini, inkluzivna pedagogija - 90 ECTS - Područje potpore emocionalnom i socijalnom razvoju

Za ovaj master studij na raspolaganju su tri mjesta za studente s Visoke pedagoške škole Gradišće na Visokoj pedagoškoj školi u Štajerskoj.

Trajanje studija: 3 semestra
Opseg: 90 ECTS-bodova
Početak studija: 2019/20

Master studij za stjecanje nastavničkog zvanja na primarnoj razini s područjem potpore za emocionalni i socijalni razvoj u Razvojnom udruženju Jug-istok ima za cilj pružanje stručne i znanstveno orijentirane obuke u vještinama potrebnim za profesionalnu praksu.

Master studij u roku od pet godina od završetka bachelor studija preduvjet je trajni ugovor u školskoj službi.

  • Tri semestra
  • 90 ECTS bodova

Preduvjet je uspješno završen bachelor studij za primarnu razinu s 240 ECTS bodova s naglaskom na inkluzivno obrazovanje s najmanje 60 ECTS bodova.

Iznos od 20,20 € za ÖH plaća se po semestru.