Ured za međunarodnu suradnju

Visoka pedagoška škola Gradišće trenutno sudjeluje u programu ERASMUS + s 26 partnerskih institucija u Europi. Ta se mreža neprestano proširuje.
Ured za međunarodnu suradnju bavi se organizacijom i potporom studentima i nastavnicima u korištenju sveučilišnih programa Europske unije. Ciljevi na polju međunarodne mobilnosti utvrđeni su sveučilišnom poveljom koju je odobrila EU.
Link: Hochschulcharta