Studenti

Kako bismo Vam mogli pomoći u odabiru međunarodne institucije, molimo Vas da na vrijeme kontaktirate naš Ured za međunarodnu suradnju.
Studijski posjet može se realizirati najranije u trećem semestru studija. Duljina boravka financiranoga studijskog posjeta mora biti najmanje 3, a najviše 12 mjeseci po ciklusu studija (bachelor, master, PhD).
Uvjeti za semestar u inozemstvu:

  • Erasmus povelja ECHE
  • Međuinstitucionalni sporazum između Visoke pedagoške škole Gradišće i sveučilišta primatelja
  • Redoviti studij
  • Akademski uspjeh
  • Dokaz o jezičnoj kompetenciji na nastavnom jeziku na partnerskom sveučilištu
  • Kompatibilnost predmeta
  • Fleksibilnost i orijentacija na rješenje u suočavanju s nepredvidivim situacijama

Osnova za kreditiranje je studijski program (Sporazum o učenju za 30 EC) koji su prije početka boravka u inozemstvu dogovorili student, Visoka pedagoška škola Gradišće i sveučilište domaćin.

Zbog različitih rokova za prijavu na partnerskim sveučilištima, kontaktirajte Međunarodni ured na adresu veronika.raith@ph-burgenland.at na vrijeme (najmanje 12 mjeseci) prije planiranog boravka u inozemstvu.

Dokumenti za prijavu

Za uspješnu obradu Vaše prijave na partnerskom sveučilištu moraju se pripremiti sljedeći dokumenti:

  • Obvezujuća prijava
  • Learning Agreement
  • Potrebni dokumenti sveučilišta domaćina