Nastavno osoblje

Internacionalizacija prvenstveno funkcionira kroz osobnu mobilnost i izravne kontakte u području obrazovanja. Znanja, inovacije i interkulturalne vještine karakteristike su koje su danas bitne. Prilike za uspješnu profesionalnu budućnost nude nam se kroz mogućnost susreta s međunarodnim institucijama, kao i prednost u osposobljavanju kroz međunarodnu suradnju i učenje od najboljih. Stoga je posebna briga Vioke pedagoške škole Gradišće da predavači provedu određeno vrijeme u partnerskim institucijama u inozemstvu i ondje steknu iskustvo.
Boravak predavača može se zatražiti u bilo kojem trenutku. Opseg financiranog Erasmus+ boravka mora biti najmanje 8 nastavnih jedinica dnevno.
Za organizaciju i sudjelovanje u programu s partnerskim sveučilištima, molimo Vas da pravovremeno, prije planiranog boravka u inozemstvu, kontaktirate Međunarodni ured Visoke pedagoške škole Gradišće  alexandra.baier(at)ph-burgenland.at