Nastavno osoblje

Dobrodošli na VPŠ – Visoku pedagošku školu Gradišće

U sklopu programa Erasmus +, predavači s naših partnerskih sveučilišta također imaju priliku boraviti na Visokoj pedagoškoj školi Gradišće. Ovu vrstu mobilnosti financijski podupire Europska komisija.
Na temelju međuinstitucionalnih Erasmus + sporazuma između Visoke pedagoške škole Gradišće i europskih visokoškolskih ustanova, predavačima je omogućeno predavanje u partnerskoj instituciji na temelju važeće Erasmus sveučilišne povelje (EUC). Mobilnost nastavnog osoblja dovodi do konsolidacije postojećih partnerstava i nudi priliku upoznavanja novih metoda i stjecanje iskustva.
Prema pravilima Europske unije, potreban nam je nastavni program. Stručnost gostujućeg predavača mora biti integrirana u nastavni plan i program tečaja učiteljskog fakulteta.
Ako ste zainteresirani za boravak u našoj instituciji, kontaktirajte tim za obrazovnu suradnju i internacionalizaciju alexandra.baier(at)ph-burgenland.at na Visokoj pedagoškoj školi Gradišće.